Polska 2410 / Galeria Lokal_30

Polska 2410
16.12.2410–10.02.2411

 

Opis wystawy:

Instytut Historii Postmodernizmu Uniwersytetu w Chicago ma zaszczyt zaprezentować wystawę będącą zwieńczeniem badań archeologicznych prowadzonych w ramach trzech ekspedycji na tereny dawnej Polski. Jeden z najznakomitszych zbiorów dzieł sztuki i zabytków kultury polskiej powstał w wyniku wykopalisk prowadzonych w latach 2381–2387 i 2389—2395 pod kierunkiem prof. Monica Wlodartchyk, kontynuowanych w latach 2398–2405 przez prof. Kate Lipinski. Pierwsze dwie ekspedycje odbyły się na terenach Niziny Mazowieckiej, ostatnia w rejonach Półwyspu Helskiego.

Eksponowane artefakty stanowią przełomowe dla dotychczasowych badań źródła historyczne. Owianą tajemnicą historię Polski, możemy dziś zobaczyć w zupełnie nowym świetle. Historię kraju, o którym większość z nas wie tylko tyle, że zniknął z powierzchni ziemi w wyniku wybuchu jednego z największych konfliktów politycznych jakie widział ten świat. Wystawa Polska 2410 ukazuje panoramę kultury polskiej, dzieła malarskie, prace rękodzielnicze oraz przedmioty codziennego użytku, począwszy od czasów wczesnosłowiańskich aż po schyłkowy XXI wiek.

Wystawa objęta jest patronatem Polonijnego Instytutu Badawczego w USA oraz Towarzystwa Naukowego Kultury Polskiej im. J. Goreckiego.

_____


artystka: Julia Woronowicz
kuratorka: Małgorzata Król
lokal_30
16.12.2022-10.02.2023

osoby współtworzące wystawę: Pola Czunikin-Krasowicka, Olka Dąbrowska, Barbara Derleta, Dziursi, Anna Grzymała, Julian Horodyski, Marta Jekiel, Kiju Klezik, Maria Kniaginin-Ciszewska, Jagoda Komorowska, Jadwiga Kurek, Planeta Kuz, Szczepan Lewandowski , Antoni Lisowski, Ant Łakomsk, Judyta Majkowska, Mattia, Piotr Mlącki, Małgorzata Mycek, Jura Nadziejko, Nati Nadworna, Kaja Niedziela, Doma Pawlik, Olga Perkowska , Agata Piasecka, Pimpek, Maks Plater, Zofia Rybka-Król, Maks Rzontkowski/Bogdan Sėkalski, Borys Szadkowski, Tyna Tokars, Tosia Tosiek, Baba Yaga, Monika Włodarczyk, Agnieszka Woronowicz, Małgorzata Wrzosek, Ania Ziembińska

zdjęcie w tle: Julia Woronowicz, Wielka wojna, 2022, olej na płótnie

[eng]

Poland 2410
16th December 2410 to 10th February 2411

The Institute of the History of Postmodernism at the University of Chicaco is honored to present the exhibition that is a capstone of archeological research carried out during three expeditions to the terrains of former Poland. One of the finest collection of works of art and relics of the Polish culture came to be as a result of excavation led by professor Monica Wlodartchyk in the years 2381—2387 and 2389—2395 that were continued by professor Kate Lipinski between 2398 and 2405. First two expeditions were to the area of Mazovia Lowland, the last one to the Hel Peninsula.

Exhibited artifacts are groundbreaking historical sources for current studies of the Polish culture. We can now look at the mysterious history of Poland in a brand new light. It is history of a country about which most of us only know that it disappeared from the surface of the Earth as a result of one of the biggest political conflicts of all times. The exhibition Poland 2410 offers a panoramic view on Polish culture, painting, craftwork and everyday items, starting with early Slavic times up to the final 21st century.

The exhibition is under the patronage of the Polish Research Institute in the USA and the J. Gorecki’s Scientific Society of Polish Culture.

____
artist: Julia Woronowicz
curator: Małgorzata Król
lokal_30
16th December 2022 to 10th February 2023

accompanying artists: Pola Czunikin-Krasowicka, Olka Dąbrowska, Barbara Derleta, Dziursi, Anna Grzymała, Julian Horodyski, Marta Jekiel, Kiju Klezik, Maria Kniaginin-Ciszewska, Jagoda Komorowska, Jadwiga Kurek, Planeta Kuz, Szczepan Lewandowski , Antoni Lisowski, Ant Łakomsk, Judyta Majkowska, Mattia, Piotr Mlącki, Małgorzata Mycek, Jura Nadziejko, Nati Nadworna, Kaja Niedziela, Doma Pawlik, Olga Perkowska , Agata Piasecka, Pimpek, Maks Plater, Zofia Rybka-Król, Maks Rzontkowski/Bogdan Sėkalski, Borys Szadkowski, Tyna Tokars, Tosia Tosiek, Baba Yaga, Monika Włodarczyk, Agnieszka Woronowicz, Małgorzata Wrzosek, Ania Ziembińska