Magazyn Szum (Strona Artystki) / art

Strona Artysty w 36 numerze Magazynu Szum

"Łabądź", Kołobrzeg (2020)