Magazyn Szum (Strona Artystki) / art

Strona Artysty w 36 numerze, Magazynu Szum, 2022 

"Łabądź", Kołobrzeg (2020)