Vogue Polska: Polskie Artystki w Kampanii Obeya / interview

Wywiad przeprowadzony przez Marcina Różyca dla Vogue Polska.

Wraz z moją żoną Kozlow (@partia_kobiet_homoseksulanych) opowiadamy o naszej twórczości, słowiańskości, i jak próbujemy obalić patriarchat. 

Marzec, 2021

wywiad

Interview conducted by Marcin Różyc for Vogue Polska.

Together with my wife Kozlow (@partia_kobiet_homoseksulanych) we talk about our work, Slavicness, and how we try to smash the patriarchy.

March, 2021