Bombonierka / Galeria Klub Kocka / Split (Croatia)

Bomboniera in Split, Croatia 

By looking, I bring things to life — I develop a
reality previously unknown to me. I get to know
myself, I tell my story, my girlfriend's - ours, on
the edge of reality and fantasy. Through natural
interest in ludic kitsch, in which visually I fnd
myself best. It is drawing on the native Slavic
culture: behaviors, tastes, adverbs, stereotypes.
Elements of everyday life that become attributes,
my strengths.
Poland is my lover.
Bomboniera (eng. chocolate box) is the 3rd part
of the photographic project, which began in 2020.
Our little and big secrets are based on both joy
and pain that are buried beneath the realm of
the everyday. I want to bring alternative visions,
perhaps postcards of the future that may one day
become a reality. You can never know what you'll
fnd in the box of chocolates.

Patrzeniem powołuje rzeczy do życia, opracowuje
rzeczywistość, która nie istnieje ale jest. Poznaję
siebie, opowiadam historię swoją, mojej
dziewczyny — naszą, na pograniczu rzeczywistości
i fantasy. Naturalne zainteresowanie i inicjowanie
ludycznego kiczu, w którego estetyce odnajduje
się najlepiej. Jest to czerpanie z rodzimej
słowiańskiej kultury: zachowań, smaków,
przysłówek, stereotypów. Elementy codziennego
życia, które stają się atrybutami, moimi nocami.
Polska to moja kochanka.
Bombonierka to 3 część projektu fotografcznego,
nad którym prace rozpoczęłam w 2020 roku.
Nasze małe i duże tajemnice opierają się
zarówno na radości, jak i bólu, które są zakopane
pod królestwem codzienności. Pragnę przywieść
alternatywne wizje, być może pocztówki
przyszłości, które może pewnego dnia staną
się rzeczywistością. Bombonierka to pudełko z
czekoladkami, w którym nigdy nie wiesz na co
trafsz.